Škoda Fit 2 E-Car: Workshop

V termíne 10.11. – 14.11. sa uskutočnil workshop v rámci projektu Škoda Fit 2 E-Car vo vzdelávaciom a vedecko-výskumnom centre FA STU v Banskej Štiavnici.  Projekt Fit 2 E-Car v zimnom semestri 2011/2012 nadväzuje na minuloročné výsledky, tentokrát v spolupráci so Strojníckou fakultou STU v Bratislave – konkrétne s  Ústavom dopravnej techniky a konštruovania.

Predmetom projektu sú 3 koncepty malého mestského elektromobilu pre Škoda Auto na základe konkrétnych technických podkladov (Package) dodaných Technickou podporou Škoda Auto. Tri tímy študnetov  3. – 6. ročníka UD FASTU pracujú na čiastkových zadaniach (exteriér, interiér, color and trim, doplnky, MMI, mobilita) v spolupráci so študentami Strojníckej fakulty. Cieľom je priniesť tri integrované riešenia elektromobilu, vyriešené ako po dizajnérskej, tak i konštrukčnej stránke.

Cieľom workshopu bolo prehodnotiť doterajšie výsledky, posilniť koncept a pracovať na finálnej prezentácii projektu. Súčasťou workshopu boli prezentácie prizvaných lektorov na témy produktového a transport dizajnu.

Lektori

Škoda Auto, a.s.
Dipl.-Ing. Peter Olah, ArtD.
FA STU
Doc. akad. soch. Peter Paliatka
(asistent Mgr. art. Michala Lipková)

Konzultanti – Dizajn
Péter Kukorelli MA (RCA)
Ing. Pavol Mikuláš, ArtD.
KonzultantiErgonómia (MTF STU)
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
KonzultantiKonštrukcia (SjF STU)
Ing. Ján Danko, PhD.
Ing. Eduard Rojko, CSc.

Konzultácie

Konzultácie

Wacom sketching demo

Wacom sketching demo

Teamwork

Teamwork